6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA
KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNE TANINAN HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN
BAŞVURU FORMU

KVKK Başvuru Formu

06 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde kişisel veri sahiplerine belirli haklar tanınmıştır . Veri sorumlusu sıfatıyla ticari merkezi Çalı Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No:17 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan şirketimiz MİPAR METAL SAN VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, bu formu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra yukarıda belirtilen adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmenizin ardından en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu yanıtlandıracağız.
Başvurunuzda Şirketimize sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya talebinizin yerine getirilmesinin öngörülen dışında bir maliyet gerektirmesi halinde sizinle iletişime geçecek ve işlemlerin devamı için onayınızı isteyeceğiz.
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca hazırlanan iş bu form ile şirketimize başvurma hakkı, kişisel veri sahibinin doğrudan kendisine aittir. Üçüncü şahıslara adına yapılacak başvurularda, ilgili şahsı temsile uygun bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

KVKK Başvuru Formu

2- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ
KVKK kapsamında veri sorumlusu olan şirketimizden, Kanun’un 11. maddesi kapsamında talep edebileceğiniz haklar aşağıda sıralanmış olup, talebinize uygun ifadenin yanında yer alan bölüme ✓ işaretini koymanız yeterlidir.

KVKK Başvuru Formu

3- TALEP KONUSUNA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIKLAMALARI
Yukarıda 2. Maddede belirtilen talebinize ilişkin kısa açıklamalarını aşağıdaki bölümde belirtiniz.

KVKK Başvuru Formu

4- BAŞVURU FORMUNA EKLENEN BELGELER
Başvurunuza eklediğiniz belgelerin sıra numarası ve adıyla aşağıdaki tabloya yazınız. Lütfen başvuru formu ekinde orijinal belge ibraz etmeyiniz. Orijinal belgeler gerektiğinde şirketimizce sizden istenecektir. Başvuru formunun ekinde sunacağınız orijinal belgelerin kaybı veya zarar görmesinden şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.

KVKK Başvuru Formu

5- BİLDİRİM YÖNTEMİ
İşbu başvurunuza şirketimizce verilecek cevapların tarafınıza iletim yöntemini lütfen aşağıda ilgili yöntemin yanına ✓ koymak suretiyle işaretleyiniz.

KVKK Başvuru Formu

6- BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI
Şirketinize yapmış olduğum işbu başvuruda belirttiğim tüm taleplerimin KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum. Bu amaçla başvuruda tarafınıza verdiğim belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafıma ulaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.
Kişisel Veri Sahibi/Vekili
Ad/Soyad:
Tarih:
İmza:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt